Nieuws over Industrie

(05-03-2008)

Meer productieactiviteiten in Nederland.


In de afgelopen jaren zijn in de maakindustrie al veel bedrijfsactiviteiten naar het buitenland verplaatst. Vorig jaar vond echter een kentering plaats.
Het aandeel van de Nederlandse productieactiviteiten, als percentage van de totale productieactiviteiten, is in 2007 gestegen van 71 naar 87.
De belangrijkste redenen voor het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten zijn het verlagen van de operationele kosten, het aanboren van nieuwe afzetmarkten en een betere toegang tot goedkopere
leveranciers. De beoogde doelstellingen worden echter slechts voor minder dan de helft ook daadwerkelijk gerealiseerd.
Hoewel tachtig procent van de bedrijven aangeeft de operationele kosten door verplaatsing te verlagen, slaagt slechts 43 daar ook echt in.
Voor nieuwe afzetmarkten en goedkopere leveranciers liggen de slagingspercentages respectievelijk op 35 en 36.
Voor het verplaatsen van productieactiviteiten zijn China, Centraal- en Oost-Europa favoriet.