Nieuws over Industrie

(13-01-2009, Bron ANP)

Productieverplaatsing naar lage lonen landen.


FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft dat dinsdag gezegd tijdens een bijeenkomst over globalisering in Brussel.Volgens Jongerius worden bij productieverplaatsing de financiële doelstellingen van het bedrijf lang niet altijd gehaald, waarna weer nieuwe reorganisaties nodig zijn. Voor de gevolgen voor de werknemers is daarbij dikwijls onvoldoende aandacht.

Personeelsleden
Jongerius noemde als voorbeeld slotenfabrikant Nemef in Apeldoorn, die ondanks een hoog redenement de productie naar Slowakije en China wil overhevelen. Dat zal ongeveer honderd personeelsleden hun baan kosten. Bij het bedrijf wordt momenteel gestaakt.

Jongerius liet doorschemeren dat ze wel wat voelt voor wetgeving om ongewenste gevolgen van globalisering tegen te gaan.

Ze kreeg bijval van PvdA-europarlementariër Jan Cremer. Die toonde zich voorstander van "een pittig gesprek" met ondernemingen die ondanks een winst van 15 procent toch besluiten tot productieverplaatsing.

Welvaart
De europarlementsleden Sophie in 't Veld (D66) en Corien Wortmann (CDA) zien weinig in overheidsbemoeienis met productieverplaatsing. Volgens hen danken we een groot deel van onze welvaart en werkgelegenheid aan globalisering. Als Philips niet een deel van zijn productie had verplaatst was het bedrijf omgevallen, aldus Wortmann.