Nieuws over samenwerken

(07-03-2008)

Slim samenwerken vergroot verkoop en winst.

Wie het slim aanpakt, kan door samenwerking op het gebied van marketing en verkoop niet alleen kosten besparen, maar ook andere markten aanboren, nieuwe klanten scoren, en zijn omzet en winst vergroten. Zelfs als u samenwerkt met de concurrent.
De samenwerking tussen verschillende bedrijven neemt de komende jaren alleen maar toe.
• Samenwerken is ook mogelijk met concurrenten.
• Het is ook mogelijk om de handen inéén te slaan met een bedrijf uit een andere sector. Als dat leidt tot een nieuw product is dat een slimme zet.
Volgens Rabobank Cijfers & Trends 2005/2006 werkt een kwart van de mkb-bedrijven op één of andere manier samen, een trend die volgens het rapport de komende jaren alleen maar zal toenemen. Ook van samenwerkingen op het gebied van marketing en verkoop kijkt niemand tegenwoordig meer vreemd op. Bijna 40 procent van de samenwerkende bedrijven werkt samen op dit terrein. De voordelen van samenwerking zijn dan ook talrijk:
• extra verkoop- en afzetkanalen
• toegang tot nieuwe en andere markten
• meeliften met het merk en de reputatie van de partner
• kwaliteitsverbetering van eigen producten en diensten
• sterker staan ten opzichte van de concurrent of ten opzichte van de klant
• kostenbesparingen
• extra klanten en
• meer omzet en winst Gezamenlijke marketing- en verkoopbevordering kunnen op diverse manieren worden ingevuld. Denk aan:
• een gezamenlijke website,
• een gedeelde beursstand,
• joint promotions en sponsoring,
• co-branding en co-development, waarbij verschillende bedrijven gezamenlijk een product ontwikkelen en vermarkten. Daarnaast kunnen succesvolle samenwerkingen plaatsvinden tussen één maar ook meer partijen, met ketenpartners of tussen bedrijven uit verschillende sectoren. Ook met directe concurrenten kunnen succesvolle samenwerkingen ontstaan.