Nieuws over franchise

(11-03-2008, bron NFV)

NFV onderzoek "Een vliegende start"

Starten als franchisenemer biedt grotere overlevingskansen dan het geheel zelfstandig starten van een onderneming. Vorig jaar constateerde de Nederlandse Franchise Vereniging bij de voorbereiding van de door de Kamers van Koophandel georganiseerde Startersdagen dat er hoegenaamd geen aandacht was voor het starten als franchiseondernemer. Tevens bleek dat er ook in de verkiezingsprogramma’s van de Politieke Partijen voor een nieuwe Tweede Kamer (november 2006) nauwelijks aandacht was voor franchise. Een prachtiger opmaat voor een onderzoek kun je je amper voorstellen.
De NFV heeft dan ook het Economisch Instituut voor het Midden- en Klein Bedrijf EIM opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mérites van franchising voor startende ondernemers.Uit het onderzoek kan worden opgemaakt dat franchise als samenwerkingsmodel veel voordelen biedt aan een startende ondernemer in vergelijking met de geheel zelfstandig startende ondernemer, de zgn. reguliere starter. Om er een paar te noemen:
•De uitval bij reguliere starters is hoger dan bij starters in een franchise.
• De winstontwikkeling bij franchiseondernemers is beter.
•In sommige branches (horeca, hotelwezen en “retail non food”) komen de voordelen van franchise extra duidelijk in beeld.

Ook werd uit het onderzoek duidelijk dat de franchisegevers constant moeten werken aan de meerwaarde van de formule, dat franchisenemers relatief jonger zijn en vaker branche-ervaring hebben dan de reguliere starter. Tevens blijken startende franchisenemers een sterkere ontwikkeling door te maken in het aantal personeelsleden en openen zij vaker een nieuwe vestiging