Nieuws over Industrie

(Conjunctuurbericht, woensdag 13 januari 2010, Bron CBS)

Afname omzet industrie veel kleiner.


De ondernemers in de industrie behaalden in november bijna 3 procent minder omzet dan een jaar eerder. De afname is veel kleiner dan in oktober. Toen was de omzet nog 17 procent lager dan in oktober 2008. November telde in 2009 een werkdag meer dan in 2008. Het positieve effect hiervan op de omzetontwikkeling wordt geraamd op ruim 2 procent. De door de industrie verkochte producten waren 4 procent goedkoper dan in november 2008. Zonder werkdag- en prijseffect was de omzet in november 2009 nagenoeg gelijk aan die van een jaar eerder. November 2008 was wel de maand met de uitzonderlijk grote terugval (min 14 procent) in de omzet.


Binnen de industrie was het beeld wisselend; er waren branches met een toename en met een afname van de omzet. De elektrotechnische en machine-industrie had met 5 procent de grootste omzetgroei. De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie realiseerden ruim 1 procent meer omzet dan een jaar eerder. Alle overige branches hadden in november minder omzet dan in 2008.
Op de binnenlandse markt was de omzet 1 procent lager en op de buitenlandse markt 4 procent. De omzetontwikkeling op de binnenlandse markt is al bijna twee jaar gunstiger dan die op de exportmarkt.


OMZET industrie