Industrie nieuws

(Maandag 8 februari 2010 Bron: SIC)

Het enorme belang van de maakindustrie

De Stichting voor Industriebeleid en Communicatie (SIC) heeft geconstateerd dat het bestaande beeld van de maakindustrie bij het publiek en beleidsmakers, niet overeenkomt met de werkelijke betekenis.

Het economische en maatschappelijke belang van de maakindustrie is niet alleen onvoldoende bekend, maar wordt ook onderschat. SIC wil daar verandering in aanbrengen en is daarom een stimulans voor het ontwikkelen van een industriebeleid door bedrijfsleven, sociale partners en overheid.

Het belang van de maakindustrie is groot. SIC benadrukt met name de belangrijke bijdrage van de maakindustrie aan de economie:.

13 % van de totale werkgelegenheid in Nederland komt uit de maakindustrie.
De maakindustrie maakt circa 17 % van het Nederlands nationaal product.
Elke baan in de industrie creŽert 1 baan in de dienstensector.
De maakindustrie is belangrijk voor de export. Ruim 75 % daarvan komt uit de maakindustrie.
De maakindustrie investeert meer in opleiding en ontwikkeling en is daarmee een belangrijke bron voor innovatie.
De maakindustrie is de belangrijk voor de groei van de arbeidsproductiviteit..