Externe links

terug homepage

Een korte opsomming van externe sites over franchise.

Wikipedia (korte uitleg franchise)
Beschrijving ZZP-nederland franchising
NFV (Nederlandse franchisevereniging)
Franchise formules
Onderneem het
Publicaties AG advocaten
MKB advies
First formula
KvK (uitleg contract)
Rabobank

terug homepage