FAQ

terug homepage

Wat is franchise, ik wil gewoon zzp-er worden?
Binnen de franchise ben je ook gewoon zzp-er. Je werkt alleen onder een gezamenlijke naam en werkt samen in een vast team, maar toch voor jezelf.Verder worden er eisen aan je gesteld. Opleiding, veiligheid en de kwaliteit van je werk wordt onder de loep genomen. Dit is niet vrijblijvend.
Deze kwaliteitseisen leveren een solide basis voor een gezond bedrijf.

De administratie wordt dan voor me gedaan, niet?
De administratie wordt je uit handen genomen, hierdoor krijg je je handen vrij om bijvoorbeeld wat meer tijd te steken in overuren of contacten leggen met collega-ondernemers. Dit soort werkzaamheden levert je tenminste wat op.

Het samenwerken spreekt me wel aan, maar hoe gaat dat in zijn werk?
Samenwerking is belangrijk voor het vinden van opdrachten voor elkaar. De franchise heeft hierover afspraken opgenomen en zo wordt het voor iedereen een stuk makkelijker.

Hoe komt het dat de omzet in brochure niet overeen komt met wat ik berekend heb?
Je kunt op verschillende manieren rekenen. Daarnaast is het uurtarief en werkbare uren nogal bepalend voor de omzet en is voor iedereen specifiek. In de brochure is een willekeurig voorbeeld opgenomen. Niet hoog of een juist lage omzet. Daarnaast zal de omzet van jaar tot jaar verschillend zijn. In de brochure is wel een getal genoemd om een indruk te geven. Bij de begroting wordt de echt te verwachten omzet vastgesteld.

Ik zie vaak zzp-ers er na een poosje weer mee stoppen. Hoe dat kunnen komen?
Vaak zijn de verwachtingen voor het ondernemersschap te positief. Er komt nogal wat bij kijken en je bent helemaal op jezelf aangewezen. Ook een tekort aan klanten kan een reden zijn om er weer mee te stoppen.

Ik wil graag als ZZP-er in de bouw aan het werk?
Nee, ind’use richt zich alleen maar op de industrie en machinefabrieken en laat de bouwsector aan anderen over.

Is het zelfstandig ondernemersschap riskant?
Zekerheden zijn er niet. Ook niet als je in loondienst bent. Maar in het ondernemersschap wordt je harder afgerekend op je eigen onkunde. Je moet de risico’s zelf goed inschatten. Wat zijn je eigen zwakke eigenschappen. En hebben deze effect op de bedrijfsvoering.

Mijn arbeidscontract vermeld een concurrentiebeding, is dit wel bindend?
Met het concurrentiebeding moet je zeker rekening houden. Het concurrentiebeding in het arbeidscontract is door jou ondertekend en dus ben je daar akkoord mee gegaan. Echter in sommige gevallen zijn deze te ruim van begrip of beperkt het je teveel in het vinden van werk. Dit soort concurrentiebedingen kunnen geheel of gedeeltelijk door de kantonrechter worden vernietigd.

Ik wil parttime als ZZP-er aan het werk, kan dat?
Als parttime zzp-er is het erg lastig om werk te vinden. Veel opdrachten zijn voor volle weken, tot het project is afgerond of het tekort in mankracht is verholpen en het moment dat de opdrachten komen is niet te plannen.
Klanten zien je liever extra uren maken, dan dat je er telkens niet bent.

Moet ik een VAR-verklaring hebben als ik me bij ind’use aansluit?
Ja. Die wordt aangevraagd zodra je voor jezelf wilt beginnen.
Het vragenformulier is op de site van de belastingdienst te downloaden. Gebruik het juiste formulier, want er bestaan verschillende types en de oude formulieren voldoen vaak niet meer.

terug homepage