industrieel technische dienstvrlening
Terug naar de homepage

Schuifmaat

Wij zoeken:

Een schuifmaat is een meetinstrument waarmee dikte, afstand of diepte kan worden gemeten met grotere nauwkeurigheid dan met een gewone liniaal of meetlat mogelijk is, nl tot op 1/10 of 1/20 mm.

De schuifmaat bestaat uit een vast deel met maataanduiding, meestal in mm en inch, en een schuif waarop een nonius is aangebracht. Het vaste deel vormt met de schuif de bek van de schuifmaat.

In gesloten toestand wijst de maat 0 aan; beweegt men de schuif van de schuifmaat dan gaat aan 1 kant een bek open voor het meten van buitenmaten, aan de andere kant twee uitsteeksels voor het meten van binnenmaten en aan het uiteinde komt een staaf tevoorschijn waarmee de diepte van gaten kan worden gemeten.

Na het aanleggen van de schuifmaat op de te meten plaats schuift men de schuif dicht tot hij tegen het te meten materiaal aankomt, waarna de lengte, dikte of diepte op de nonius kan worden afgelezen.

Naast de "oude" schuifmaat die met een nonius moet worden afgelezen bestaan er ook schuifmaten met een meetklok en met elektronische (digitale) aflezing. De afleesnauwkeurigheid wordt hierdoor nog verder vergroot.

Voor nauwkeuriger metingen kan een micrometer worden gebruikt, terwijl voor bepaalde toepassingen ook voelermaten en kalibers bestaan.

Kijk ook op:
Webshop schuifmaten.nl

U itleg gebruik schuifmaat

Oefening schuifmaat voor beginners


Veel ervaring in de industrie en denkt u er over om ZZP-er te worden hieronder is een selectieprofiel:

selectie-profiel

  • Een MBO opleiding elektrotechniek of wtb afgerond.
  • Ruime ervaring in de industrie als storings-, onderhouds of buitenmonteur.
  • Een ondernemende klantgerichte houding.
  • Een kritische blik en het willen leveren van kwaliteit.
  • Communicatief vaardig.
  • Zelfstandig kunnen werken.
  • Een sterk probleem-oplossend vermogen bij technische problemen.
  • Veilig werken hoog in het vaandel dragen VCA en NEN3140.

Neem dan contact met ons op.

Of kijk anders gewoon even hier

induse zzp

Schuifmaat merken.

Meetfouten schuifmaat.

Even een aantal schuifmaatmerken:

Enkele belangrijke punten om meet fouten te voorkomen:
1) zorg voor schone meetvlakken
2) plaats bij buitenmetingen de bekken loodrecht op het werkstuk
3) meet bij binnenmetingen zuiver door het midden
4) pas op voor verbuigen van de meetstift bij dieptemetingen